อันดับหนังทำเงิน

อันดับหนังทำเงินทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 27/3/2565)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (27 มี.ค. 65) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*   อันดับ 1 เทอมสองสยองขวัญ   รายได้ 3.86…

อันดับหนังทำเงินทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 20/3/2565)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (20 มี.ค. 65) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*   พี่นาค 3  รายได้รวมทั่วประเทศ 39.0…

อันดับหนังทำเงินทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 6/3/2565)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (3 มี.ค. 65) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*   อันดับที่ 1 The Batman รายได้…

อันดับหนังทำเงินทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 27/2/2565)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (27 ก.พ. 65) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*   อันดับที่ 1 Uncharted รายได้ 1.32…

อันดับหนังทำเงินทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 20/2/2565)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (20 ก.พ. 65) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*   อันดับที่ 1 Uncharted รายได้ 3.32…

อันดับหนังทำเงินทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 15/2/2565)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (15 ก.พ. 65) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*   อันดับที่ 1 One for…

รายได้หนังทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 7/2/2565)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (7 ก.พ. 65) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*   อันดับที่ 1 Moonfall รายได้ 2.64…

รายได้หนังทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 1/2/2565)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (1 ก.พ. 65) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*   อันดับที่ 1 Resident Evil:…

รายได้หนังทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 17/1/2565)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (17 ม.ค. 65) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*   อันดับที่ 1 Spider-Man: No…

รายได้หนังทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 11/1/2565)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (11 ม.ค. 65) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*   อันดับที่ 1 Spider-Man: No…