อันดับหนังทำเงิน

อันดับหนังทำเงินทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 27/2/2565)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (27 ก.พ. 65) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*   อันดับที่ 1 Uncharted รายได้ 1.32…

อันดับหนังทำเงินทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 20/2/2565)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (20 ก.พ. 65) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*   อันดับที่ 1 Uncharted รายได้ 3.32…

อันดับหนังทำเงินทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 15/2/2565)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (15 ก.พ. 65) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*   อันดับที่ 1 One for…

รายได้หนังทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 7/2/2565)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (7 ก.พ. 65) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*   อันดับที่ 1 Moonfall รายได้ 2.64…

รายได้หนังทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 1/2/2565)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (1 ก.พ. 65) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*   อันดับที่ 1 Resident Evil:…

รายได้หนังทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 17/1/2565)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (17 ม.ค. 65) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*   อันดับที่ 1 Spider-Man: No…

รายได้หนังทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 11/1/2565)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (11 ม.ค. 65) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*   อันดับที่ 1 Spider-Man: No…

รายได้หนังทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 4/1/2565)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (4 ม.ค. 65) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*   อันดับที่ 1 Spider-Man: No…

รายได้หนังทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 28/12/2564)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (28 ธ.ค. 64) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*   อันดับที่ 1 Spider-Man: No…

รายได้หนังทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 20/12/2564)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (20 ธ.ค. 64) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*   อันดับที่ 1  4 Kings…