Movies ICO

บุพเพสันนิวาส๒ ทำรายได้ทั่วประเทศ 24วัน 363.66 ล้านบาท

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 24 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 65 กวาดรายได้ 363.66 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้ 23วันฉาย 359.2 ล้านบาท

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 23 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 65 กวาดรายได้ 359.2 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้ 19 วัน ทั่วประเทศทะลุ 350 ล้านบาท

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 19 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 65 กวาดรายได้  350.13 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ)

บุพเพสันนิวาส ๒ ใกล้แตะ 350 ล้าน รายได้รวมทั่วประเทศ 347.40 ล้านบาท

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 18 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 65 กวาดรายได้  347.40 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ)

บุพเพสันนิวาส ๒ เก็บรายได้ต่อรวม 338.31 ล้านบาท มุ่ง 400 ล้านแล้ว

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 17 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 13สิงหาคม 65 กวาดรายได้  338.31 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์…

บุพเพสันนิวาส ๒ ครองแชมป์ต่อ วันแม่คนแน่นโรง รายได้รวม 325.69 ล้าน

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 16 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 12 สิงหาคม 65 กวาดรายได้  325.69 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์…

บุพเพสันนิวาส ๒ รายได้ 308.73ล้าน กระแสปากต่อปากบอกต่อความสนุก

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 15 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 65 กวาดรายได้  308.73 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์…

บุพเพสันนิวาส ๒ เก็บรายได้ต่อเนื่อง 12 วัน ทะลุ 290 ล้านบาทแล้ว!!

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 12 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 65 กวาดรายได้ 293.41 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ)

บุพเพสันนิวาส ๒ กวาดรายได้ 288.15 ล้านบาท อึดใจเดียวแตะ300ล้าน

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 11วัน ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 65 กวาดรายได้ 288.15 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์…

บุพเพสันนิวาส๒ ครบ10วัน กวาดรายได้มุ่งสู่300ล้านบาท

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 10วัน ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 65 กวาดรายได้ 265.25 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*