Movies ICO

บุพเพสันนิวาส ๒ รวม 46 วันฉาย เก็บรายได้ทั่วประเทศ 388.42 ล้านบาท

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 46 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2565 กวาดรายได้ 388.42 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ)

บุพเพสันนิวาส ๒ รวม 45 วันฉาย เก็บรายได้ทั่วประเทศ 387.45 ล้านบาท

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 45 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2565 กวาดรายได้ 387.45 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ)

บุพเพสันนิวาส ๒ รวม 44 วันฉาย เก็บรายได้ทั่วประเทศ 386.51ล้านบาท

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 44 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2565 กวาดรายได้ 386.51 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ)

บุพเพสันนิวาส ๒ รวม 43 วันฉาย เก็บรายได้ทั่วประเทศ 386.1ล้านบาท

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 43 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2565 กวาดรายได้ 386.1 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ)

บุพเพสันนิวาส ๒ รวม 42 วันฉาย เก็บรายได้ทั่วประเทศ 385.75 ล้านบาท

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 42 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2565 กวาดรายได้ 385.75 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ)

บุพเพสันนิวาส ๒ รวม 41 วันฉาย เก็บรายได้ทั่วประเทศ 385.21 ล้านบาท

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 41 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 6กันยายน 2565 กวาดรายได้ 385.21 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์…

บุพเพสันนิวาส ๒ รวม 40 วันฉาย เก็บรายได้ทั่วประเทศ 384.8 ล้านบาท

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 40 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2565 กวาดรายได้ 384.8 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ)

บุพเพสันนิวาส ๒ รวม 39 วันฉาย เก็บรายได้ทั่วประเทศ 384.42 ล้านบาท

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 39 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2565 กวาดรายได้ 384.42 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*

บุพเพสันนิวาส ๒ รวม 38 วันฉาย เก็บรายได้ทั่วประเทศ 382.75 ล้านบาท

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 38 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2565 กวาดรายได้ 382.75 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

บุพเพสันนิวาส ๒ รวม 37 วันฉาย เก็บรายได้ทั่วประเทศ 381.03 ล้านบาท

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 37 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2565 กวาดรายได้ 381.03 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*