รายได้หนังทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 11/1/2565)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (11 ม.ค. 65)

*ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*

 

อันดับที่ 1 Spider-Man: No Way Home
รายได้ 5.82 ล้านบาท รวมทั่วประเทศ 430.0
 ล้านบาท

 

อันดับที่ 2 My Hero Academia World Heroes Mission
รายได้ 1.29 ล้านบาท รวมทั่วประเทศ  4.9 
ล้านบาท

 

อันดับที่ 3 ส้ม ปลา น้อย
รายได้ 1.18 ล้านบาท รวมทั่วประเทศ  19.4 ล้านบาท

 

อันดับที่ 4 The King’s Man
รายได้ 1.18 ล้านบาท รวมทั่วประเทศ 17.0 ล้านบาท

 

อันดับที่ 5 4 Kings อาชีวะ ยุค 90’s
รายได้ 0.92 ล้านบาท รวมทั่วประเทศ  149.0 ล้านบาท

Comments

comments