รายได้หนังทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 4/1/2565)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (4 ม.ค. 65)

*ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*

 

อันดับที่ 1 Spider-Man: No Way Home
รายได้ 16.0 ล้านบาท รวมทั่วประเทศ 370.0
 ล้านบาท

 

อันดับที่ 2 ส้ม ปลา น้อย
รายได้ 2.7 ล้านบาท รวมทั่วประเทศ  11.0 
ล้านบาท

 

อันดับที่ 3 The King’s Man
รายได้ 2.0 ล้านบาท รวมทั่วประเทศ 8.7 ล้านบาท

 

อันดับที่ 4  4 Kings อาชีวะ ยุค 90’s
รายได้ 1.9 ล้านบาท รวมทั่วประเทศ  142.0 ล้านบาท

 

อันดับที่ 5 The Matrix Resurrections
รายได้ 0.2 ล้านบาท รวมทั่วประเทศ 23.1 ล้านบาท

Comments

comments