รายได้หนังทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 17/1/2565)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (17 ม.ค. 65)

*ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*

 

อันดับที่ 1 Spider-Man: No Way Home
รายได้ 2.73 ล้านบาท รวมทั่วประเทศ 450.0
 ล้านบาท

 

อันดับที่ 2 4 Kings อาชีวะ ยุค 90’s
รายได้ 2.00 ล้านบาท รวมทั่วประเทศ  155.0 ล้านบาท

 

อันดับที่ 3 ส้ม ปลา น้อย
รายได้ 1.80 ล้านบาท รวมทั่วประเทศ  28.2 ล้านบาท

 

อันดับที่ 4 Ghostbusters: Afterlife
รายได้ 1.03 ล้านบาท รวมทั่วประเทศ 3.8 ล้านบาท

 

อันดับที่ 5 My Hero Academia World Heroes Mission
รายได้ 0.44 ล้านบาท รวมทั่วประเทศ  7.3 ล้านบาท

Comments

comments