รายได้หนังทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 28/12/2564)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (28 ธ.ค. 64)

*ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*

 

อันดับที่ 1 Spider-Man: No Way Home
รายได้ 40.7 ล้านบาท รวมทั่วประเทศ 220.0
 ล้านบาท

 

อันดับที่ 2 4 Kings อาชีวะ ยุค 90’s
รายได้ 3.8 ล้านบาท รวมทั่วประเทศ  128.0 
ล้านบาท

 

อันดับที่ 3 The Matrix Resurrections
รายได้ 0.5 ล้านบาท รวมทั่วประเทศ 21.3 ล้านบาท

 

อันดับที่ 4  Detective Conan The Movie 24: The Scarlet Bullet
รายได้ 0.1 ล้านบาท รวมทั่วประเทศ 9.4
 ล้านบาท

 

อันดับที่ 5 The Boss Baby: Family Business
รายได้ 0.1 ล้านบาท  รายได้รวมทั่วประเทศ 1.8 ล้านบาท

Comments

comments