บุพเพสันนิวาส

สรุปรายได้รวมทั่วประเทศ บุพเพสันนิวาส๒ ตลอดโปรแกรมฉาย ๗๗ วัน อย่างเป็นทางการ รวม 392.73 ล้านบาท

สรุปรายได้รวมทั่วประเทศ บุพเพสันนิวาส ๒ ตลอดโปรแกรมฉาย ๗๗ วัน  

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้ 76 วัน กวาดรายได้ 392.41 ล้านบาท

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 76 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2565 กวาดรายได้ 392.41 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ)

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้ 75 วัน กวาดรายได้ 392.386 ล้านบาท

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 75 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565 กวาดรายได้ 392.386 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ)

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้ 74 วัน กวาดรายได้ 392.38 ล้านบาท

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 74 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2565 กวาดรายได้ 392.38 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ)

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้ 70 วัน กวาดรายได้ 392.21 ล้านบาท

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 70 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2565 กวาดรายได้ 392.21 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ)

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้ 69 วัน กวาดรายได้ 392.10 ล้านบาท

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 69 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2565 กวาดรายได้ 392.10 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ)

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้ 68 วัน กวาดรายได้ 392.05 ล้านบาท

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 68 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565 กวาดรายได้ 392.05 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ)

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้ 67 วัน กวาดรายได้ 392 ล้านบาท

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 67 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2565 กวาดรายได้ 392 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ)

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้ 64 วัน กวาดรายได้ 391.82 ล้านบาท

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 64 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2565 กวาดรายได้ 391.82 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ)

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้ 63 วัน กวาดรายได้ 391.77 ล้านบาท

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 63 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2565 กวาดรายได้ 391.77 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ)