อันดับหนังทำเงินทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 7/7/2567)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ

ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2567


*ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*

 

 อันดับ 10 

The Garfield Movie

รายได้ 0.1 ล้านบาท (รวม 25.5 ล้านบาท)

 

 อันดับ 9 

The Bikeriders

รายได้ 0.1 ล้านบาท (รวม 0.9 ล้านบาท)

 

อันดับ 8

Wake Up

รายได้ 0.2 ล้านบาท

 

 อันดับ 7

อนงค์

รายได้ 0.2 ล้านบาท (รวม 147.7 ล้านบาท)

 

อันดับ 6

Bad Boys: Ride or Die

รายได้ 0.6 ล้านบาท (รวม 29.4 ล้านบาท)

 

อันดับ 5

Uranus2324

รายได้ 4.8 ล้านบาท

 

อันดับ 4

A Quiet Place: Day One

รายได้ 6.5 ล้านบาท (รวม 32.0 ล้านบาท)

 

อันดับ 3

Inside Out 2

รายได้ 6.6 ล้านบาท (รวม 98.3 ล้านบาท)

 

 อันดับ 2

เทอม 3

รายได้ 7.4 ล้านบาท (รวม 111.7 ล้านบาท)

 

อันดับ 1

Despicable Me 4

รายได้ 17.4 ล้านบาท

 

Comments

comments