อันดับหนังทำเงินทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 23/6/2567)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ

ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2567


*ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*

 

 อันดับ 9 

Furiosa: A Mad Max Saga

รายได้ 0.5 ล้านบาท (รวม 40.5 ล้านบาท)

 

อันดับ 8

Late Night with the Devil

รายได้ 0.5 ล้านบาท (รวม 5.0 ล้านบาท)

 

 อันดับ 7

18×2 Beyond Youthful Day

รายได้ 0.6 ล้านบาท (รวม 0.7 ล้านบาท)

 

อันดับ 6

The Garfield Movie

รายได้ 0.8 ล้านบาท (รวม 24.5 ล้านบาท)

 

อันดับ 5

The Exorcism

รายได้ 1.9 ล้านบาท

 

อันดับ 4

อนงค์

รายได้ 2.8 ล้านบาท (รวม 143.9 ล้านบาท)

 

อันดับ 3

Bad Boys: Ride or Die

รายได้ 3.1 ล้านบาท (รวม 25.5 ล้านบาท)

 

 อันดับ 2

เทอม 3

รายได้ 4.0 ล้านบาท (รวม 92.5 ล้านบาท)

 

อันดับ 1

Inside Out 2

รายได้ 24.5 ล้านบาท (รวม 66.0 ล้านบาท)

 

Comments

comments