อันดับหนังทำเงินทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 9/7/2566)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (9 ก.ค. 66)


*ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*

 

 

 อันดับ 5 Past Lives
จำนวนวันเข้าฉาย 4 วัน รายได้รวม 2.4 ล้านบาท

 

อันดับ 4 Elemental
จำนวนวันเข้าฉาย 18 วัน รายได้รวม 25.5 ล้านบาท

 

 อันดับ 3 Born to Fly
จำนวนวันเข้าฉาย 4 วัน รายได้รวม 2.9 ล้านบาท

 


อันดับ 2 Indiana Jones and the Dial of Destiny
จำนวนวันเข้าฉาย 12 วัน รายได้รวม 22.3 ล้านบาท

อันดับ 1 Long Live Love
จำนวนวันเข้าฉาย 11 วัน รายได้รวม 38.6 ล้านบาท 

Comments

comments