บุพเพสันนิวาส

บุพเพสันนิวาส ๒ รวม 43 วันฉาย เก็บรายได้ทั่วประเทศ 386.1ล้านบาท

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 43 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2565 กวาดรายได้ 386.1 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ)

บุพเพสันนิวาส ๒ รวม 42 วันฉาย เก็บรายได้ทั่วประเทศ 385.75 ล้านบาท

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 42 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2565 กวาดรายได้ 385.75 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ)

บุพเพสันนิวาส ๒ รวม 40 วันฉาย เก็บรายได้ทั่วประเทศ 384.8 ล้านบาท

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 40 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2565 กวาดรายได้ 384.8 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ)

บุพเพสันนิวาส ๒ รวม 36 วันฉาย เก็บรายได้ทั่วประเทศ 380.30 ล้านบาท

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 36 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2565 กวาดรายได้ 380.30 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ)

บุพเพสันนิวาส ๒ รวม 35 วันฉาย เก็บรายได้ทั่วประเทศ 379.57 ล้านบาท

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 35 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 กวาดรายได้ 379.57 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ)

บุพเพสันนิวาส ๒ รวม 33 วันฉาย เก็บรายได้ทั่วประเทศ 378.28 ล้านบาท

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 33 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 65 กวาดรายได้ 378.28 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ)

บุพเพสันนิวาส ๒ รวม 30 วันฉาย เก็บรายได้ทั่วประเทศ 373.20 ล้านบาท

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 30 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 65 กวาดรายได้ 373.20 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ)

บุพเพสันนิวาส ๒ รวม 29 วันฉาย เก็บรายได้ทั่วประเทศ 372.29 ล้านบาท

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 29 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 65 กวาดรายได้ 372.29 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ)

บุพเพสันนิวาส ๒ รวม 27 วันฉาย เก็บรายได้ทั่วประเทศ 370.3 ล้านบาท

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 27 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 65 กวาดรายได้ 370.3 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ)

บุพเพสันนิวาส ๒ รวม 26 วันฉาย เก็บรายได้ทั่วประเทศ 369.08 ล้านบาท

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 26 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 65 กวาดรายได้ 369.08 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ)