บุพเพสันนิวาส

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้ 61 วัน กวาดรายได้ 391.67 ล้านบาท

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 61 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2565 กวาดรายได้ 391.67 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ)

บุพเพสันนิวาส ๒ เก็บรายได้ 56 วันฉาย ทั่วประเทศรวม 391.31 ล้าน

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 56 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2565 กวาดรายได้ 391.31 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ)

บุพเพสันนิวาส ๒ เก็บรายได้ 54 วันฉาย ทั่วประเทศรวม 390.97 ล้าน

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 54 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2565 กวาดรายได้ 390.97 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ)

บุพเพสันนิวาส ๒ เก็บรายได้ 53 วันฉาย ทั่วประเทศรวม 390.82 ล้าน

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 53 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2565 กวาดรายได้ 390.82 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ)

บุพเพสันนิวาส ๒ เก็บรายได้52 วันฉาย ทั่วประเทศรวม 390.34 ล้าน

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 52 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2565 กวาดรายได้ 390.34 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*

บุพเพสันนิวาส ๒ รวม 50 วันฉาย เก็บรายได้ทั่วประเทศ 389.57 ล้านบาท

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 50 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2565 กวาดรายได้ 389.57 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ)

บุพเพสันนิวาส ๒ รวม 48 วันฉาย เก็บรายได้ทั่วประเทศ 388.95 ล้านบาท

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 48 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2565 กวาดรายได้ 388.95 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ)

บุพเพสันนิวาส ๒ รวม 47 วันฉาย เก็บรายได้ทั่วประเทศ 388.7 ล้านบาท

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 47 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2565 กวาดรายได้ 388.7 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ)

บุพเพสันนิวาส ๒ รวม 46 วันฉาย เก็บรายได้ทั่วประเทศ 388.42 ล้านบาท

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 46 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2565 กวาดรายได้ 388.42 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ)

บุพเพสันนิวาส ๒ รวม 44 วันฉาย เก็บรายได้ทั่วประเทศ 386.51ล้านบาท

บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการเข้าฉาย 44 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2565 กวาดรายได้ 386.51 ล้านบาท (รายได้รวมทั่วประเทศ)