อันดับหนังทำเงินทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 6/3/2565)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (3 มี.ค. 65)

*ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*

 

อันดับที่ 1 The Batman
รายได้ 8.93 ล้านบาท รวมทั่วประเทศ 32.9
 ล้านบาท

 

อันดับที่ 2 Uncharted
รายได้ 0.42 ล้านบาท รวมทั่วประเทศ 25.9 ล้านบาท

 

อันดับที่ 3 Cracked ภาพหวาด
รายได้ 0.39 ล้านบาท รวมทั่วประเทศ 5.4 ล้านบาท

 

อันดับที่ 4

One for the Road วันสุดท้าย…ก่อนบายเธอ
รายได้ 0.20 ล้านบาท รวมทั่วประเทศ 70.1 ล้านบาท

 

อันดับที่ 5 Blacklight
รายได้ 0.12 ล้านบาท รวมทั่วประเทศ 2.9 ล้านบาท

Comments

comments