อันดับหนังทำเงินทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 20/2/2565)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (20 ก.พ. 65)

*ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*

 

อันดับที่ 1 Uncharted
รายได้ 3.32 ล้านบาท รวมทั่วประเทศ 14.9
 ล้านบาท

 

อันดับที่ 2 One for the Road วันสุดท้าย…ก่อนบายเธอ
รายได้ 3.01 ล้านบาท รวมทั่วประเทศ 60.7 ล้านบาท

อันดับที่ 3 Death on the Nile
รายได้ 0.39 ล้านบาท รวมทั่วประเทศ 6.2 ล้านบาท

 

อันดับที่ 4 Moonfall
รายได้ 0.25 ล้านบาท รวมทั่วประเทศ 16.2 ล้านบาท

 

อันดับที่ 5 Spider-Man: No Way Home
รายได้ 0.13 ล้านบาท รวมทั่วประเทศ 497.0 ล้านบาท

Comments

comments