รายได้หนังทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 30/11/2564)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ ( 30 พ.ย. 64)

*ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*

 

อันดับที่ 1  Encanto
รายได้ 1.30 ล้านบาท รวมทั่วประเทศ  4.0
 ล้านบาท

 

อันดับที่ 2 Eternals
รายได้ 0.87 ล้านบาท รวมทั่วประเทศ 108.0 ล้านบาท

 

อันดับที่ 3 Venom: Let There be Carnage
รายได้ 0.86  ล้านบาท รวมทั่วประเทศ 5.2
 ล้านบาท

 

อันดับที่ 4  Halloween Kills
รายได้ 0.62 ล้านบาท รวมทั่วประเทศ 2.7
 ล้านบาท

 

อันดับที่ 5 Great White
รายได้ 0.40 ล้านบาท  รายได้รวมทั่วประเทศ 1.4 ล้านบาท

Comments

comments