อันดับหนังทำเงินทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 26/5/2567)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ

ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2567


*ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*

 

 อันดับ 10 

Monkey Man

จำนวนวันเข้าฉาย 11 วัน

รายได้ 0.1 ล้านบาท (รวม 0.7 ล้านบาท)

 

อันดับ 9

The Fall Guy

จำนวนวันเข้าฉาย 32 วัน

รายได้ 0.2 ล้านบาท (รวม 12.7 ล้านบาท)

 

 อันดับ 8

หลานม่า

จำนวนวันเข้าฉาย 53 วัน

รายได้ 0.3 ล้านบาท (รวม 320.7 ล้านบาท)

 

อันดับ 7

IF

จำนวนวันเข้าฉาย 11 วัน

รายได้ 0.5 ล้านบาท (รวม 3.3 ล้านบาท)

 

อันดับ 6

The Strangers: Chapter 1

จำนวนวันเข้าฉาย 11 วัน

รายได้ 0.5 ล้านบาท (รวม 3.7 ล้านบาท)

 

อันดับ 5

ผู้เช่า

จำนวนวันเข้าฉาย 11 วัน

รายได้ 0.8 ล้านบาท (รวม 2.5 ล้านบาท)

 

อันดับ 4

Kingdom of the Planet of the Apes

จำนวนวันเข้าฉาย 18 วัน

รายได้ 4.9 ล้านบาท (รวม 69.2 ล้านบาท)

 

 อันดับ 3

อนงค์

จำนวนวันเข้าฉาย 26 วัน

รายได้ 6.7 ล้านบาท (รวม 111.7 ล้านบาท)

 

อันดับ 2 

The Garfield Movie

จำนวนวันเข้าฉาย 5 วัน

รายได้ 7.9 ล้านบาท (รวม 11.0 ล้านบาท)

 

อันดับ 1

Furiosa: A Mad Max Saga

จำนวนวันเข้าฉาย 5 วัน

รายได้ 15.0 ล้านบาท (รวม 22.3 ล้านบาท) 

Comments

comments