อันดับหนังทำเงินทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 25/9/2565)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (25 ก.ย. 65)

*ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*

 

อันดับ 1 Avatar Re-Release
รายได้รวมทั่วประเทศ 14.1 ล้านบาท 

 


อันดับ 2 
Shin Ultraman
รายได้รวมทั่วประเทศ 3.1 ล้านบาท 

 

อันดับ 3 The Reef: Stalked
รายได้รวมทั่วประเทศ 1.8 ล้านบาท 

 

อันดับ 4 Six Characters มายาพิศวง
รายได้รวมทั่วประเทศ 4.7 ล้านบาท 

 

อันดับ 5 One Piece Film: RED
รายได้รวมทั่วประเทศ 121.0 ล้านบาท 

 

 

Comments

comments