Ghibli

How Do You Live? หนังสือสุดซาบซึ้ง ต้นแบบภาพยนตร์เรื่องใหม่ของ Hayao Miyazaki

How Do You Live? หนังสือสุดซาบซึ้ง ต้นแบบภาพยนตร์เรื่องใหม่ของ Hayao Miyazaki   เขียนโดย MACNO   หลังจากห่างหายจากวงการภาพยนตร์ไปถึงหนึ่งทศวรรษ Hayao Miyazaki ตำนานแห่งวงการอนิเมชั่นญี่ปุ่นสุดตราตรึงใจ ผู้สร้างผลงานขึ้นหิ้งมามากมายทั้ง…