อันดับหนังทำเงิน

รายได้หนังทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 4/1/2565)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (4 ม.ค. 65) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*   อันดับที่ 1 Spider-Man: No…

รายได้หนังทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 28/12/2564)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (28 ธ.ค. 64) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*   อันดับที่ 1 Spider-Man: No…

รายได้หนังทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 20/12/2564)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ (20 ธ.ค. 64) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*   อันดับที่ 1  4 Kings…

รายได้หนังทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 13/12/2564)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ ( 13 ธ.ค. 64) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*   อันดับที่ 1  4…

รายได้หนังทั่วประเทศไทย ประจำสัปดาห์ (วันที่ 22/11/2564)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ ( 14 พ.ย. 64) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*   อันดับที่ 1  Eternals รายได้…

อันดับหนังทำเงินสูงสุด รายได้รวมทั่วประเทศ ( 14 พ.ย. 64)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ ( 14 พ.ย. 64) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*   อันดับที่ 1  Eternals รายได้…

อันดับหนังทำเงินสูงสุด รายได้รวมทั่วประเทศ ( 13 พ.ย. 64)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ ( 13 พ.ย. 64) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*   อันดับที่ 1  Eternals รายได้…

อันดับหนังทำเงินสูงสุด รายได้รวมทั่วประเทศ ( 7 พ.ย. 64)

รายได้ภาพยนตร์รวมทั่วประเทศ ( 7 พ.ย. 64) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*

อันดับหนังทำเงินสูงสุดในไทย รายได้ประจำสัปดาห์ 24 กันยายน 62

อันดับหนังทำเงินสูงสุดในไทย รายได้ประจำสัปดาห์ 24 กันยายน 62 *รายได้รวมทั่วประเทศ (ตั้งแต่วันที่ 19 – 24 ก.ย. 2562)  

อันดับหนังทำเงินสูงสุดในไทย รายได้ประจำสัปดาห์ 18 กุมภาพันธ์ 62

*รายได้รวมทั่วประเทศ (ตั้งแต่วันที่ 14 – 17 ก.พ. 2562) *ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ  และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*